Корпоративна одговорност

На вработените

Обезбедување добра работна средина и можност за доживотно учење.Ги почитуваме сите наши вработени како член на семејството и се надеваме дека ќе можат да останат во нашата компанија до пензионирање.Во Xinzi Rain, ние посветуваме многу внимание на нашиот персонал што може да не направи многу посилни, и ние се почитуваме, цениме и сме трпеливи еден со друг.Само на овој начин, можеме да ја постигнеме нашата единствена цел, да добиеме поголемо внимание од нашите клиенти што го прави растот на компанијата подобар.

На социјалните

Секогаш носете ја заедничката одговорност за големо внимание на општеството.Активно учество во ублажување на сиромаштијата.За развој на општеството и самото претпријатие, треба да посветиме повеќе внимание на ублажувањето на сиромаштијата и подобро да ја преземеме одговорноста за ублажување на сиромаштијата.

To-Employees
To Social